Komendy w Olsztynie i Gdańsku szukają nowych strażaków

Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i Gdańsku ogłosiły nabory do służby w podległych jednostkach.

Olsztyńska straż pożarna chce przyjść sześć osób, a gdańska dziesięć na stanowisko stażysta, a docelowo na stanowisko starszy ratownik/starszy ratownik-kierowca. Miejscem pełnienia służby w systemie 24/48 będą podległe im jednostki ratowniczo – gaśnicze.

Od kandydatów wymagane jest obywatelstwo polskie, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

Dokumenty w obu komendach należy składać do 28 czerwca.

W przypadku Olsztyna planowane przyjęcie do służby to wrzesień 2023, z kolei w Gdańsku czwarty kwartał 2023 lub pierwszy 2024 r. Wszystko zależy od przyznania miejsc na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak.

Exit mobile version