Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posłowie powołali nowe podkomisje stałe. Jedna z nich zajmie się Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. 

Powołane zostały podkomisje do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, do spraw funkcjonowania zarządzania kryzysowego, do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych i do spraw obywatelskich, cudzoziemców i migracji.

W składzie każdej komisji znalazło się pięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości, dwóch posłów Koalicji Obywatelskiej i po jednym z PSL, Lewicy i Konfederacji.  

Posiedzenia podkomisji nie zostały jeszcze ustalone.

Foto. Sejm 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl