Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych posłowie pracowali nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W posiedzeniu wziął udział wiceminister w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski wraz z zastępcami, Prezes ZOSP RP Waldemar Pawlak, posłowie i zaproszeni goście.

Poselski projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że środki pochodzące od firm ubezpieczeniowych będą w całości trafiały do Komendanta Głównego PSP z pominięciem Zarządu Głównego OSP RP i rozdzielane po połowie na ochotnicze straże pożarnej i jednostki Państwowej, Zakładowej, Wojskowej Straży Pożarnej i inne służby wymienionych w ustawie.

W trakcie dyskusji głos zabrał nadbryg. Leszek Suski, który pozytywnie ocenił proponowane zmiany. Komendant jako główne zalety wymienił m.in.  racjonalne i efektywne wydatkowanie środków, równomierne wsparcie wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej, skuteczniejsza kontrola na wydatkowaniem.

Przeciw zmianom był – bez zaskoczenia – Waldemar Pawlak, który przedstawił stanowisko Zarządu Głównego OSP oraz posłowie partii opozycyjnych i zasiadający w zarządach wojewódzkich OSP.

Za przyjęciem projektu było 9 posłów, dwóch było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Drugie czytanie odbędzie się prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Foto. Sylwester Tułajew

o autorze

Redakcja/Łukasz