Zajęcia typu „demo” czyli demonstracja i obserwacja zjawisk pożarowych oraz podstawy technik operowania prądami gaśniczymi pod okiem naszego współpracownika – mł. bryg. Szymona Kokot-Góra oraz st. kpt. Łukasza Godlewskiego z OS KW PSP w Olsztynie.

o autorze

OLGA