Na terenie województwa mazowieckiego trwają ćwiczenia krajowe pod kryptonimem ‚FALA 2018’. Biorą w nich udział jednostki straży pożarnej z województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

Wśród nich jest Kompania Specjalna ‚WODA’ Mazowieckiej Brygady Odwodowej składająca się z sił i środków Komend Powiatowych i Miejskich PSP w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Płocku, Grójcu, Wołominie i Warszawie.

Na wyposażeniu Kompanii znajduje się między innymi pompa z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 17 w Warszawie o wydajności 45300 litrów na minutę.

Ruszają ćwiczenia ‘FALA 2018’

o autorze

Redakcja/Łukasz