W dniu 24 listopada odbyło się w JRG 17 KM PSP w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

W trakcie spotkania, które dotyczyło obecnej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej, odbyło się spotkanie z panem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Minister poinformował o kierunkach rozwoju systemu bezpieczeństwa obywateli w części dotyczącej Państwowej Straży Pożarnej i współdziałających organizacji założonych przez nowe szefostwo ministerstwa.

Pan Minister Jarosław Zieliński potwierdził, że nowy Rząd wdroży ustawę modernizacyjną służb, po korekcie części modernizacyjnej jednostek i sprzętu. Wynika to z konieczności sprawdzenia jakie zakupy i remonty zostały w ostatnich latach wykonane. W przypadku części dotyczącej podwyżek wynagrodzeń projekt pozostanie zrealizowany według założeń.

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” przekazali panu Ministrowi swoje uwagi dotyczące kłopotów finansowych komend powiatowych / miejskich w tym roku, zagrażające funkcjonowaniu w roku przyszłym. Wskazano, że komendanci powiatowi / miejscy w dużej części komend muszą wykorzystywać fundusze wynagrodzeń w celu ratowania wydatków rzeczowych.

Członkowie Rady przedstawili także uwagi co do obowiązujących przepisów w Państwowej Straży Pożarnej w tym przepisów mających uwolnić zawód strażaka. Rozmowy miały charakter konstruktywnej i merytorycznej wymiany poglądów.

W dalszej części Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” przedstawił informację dotyczącą fundacji SOLIDARNI. Rada Krajowej Sekcji w związku z kończącą się kadencją Komisji Rewizyjnej Fundacji SOLIDARNI, wybrała ponownie kolegę Tomasza Łobosa (KM PSP Żory), na członka Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016 – 2018.

Rada Sekcji omówiła także sprawy bieżące w tym kwestie ostatnio przedstawianych projektów rozporządzeń oraz nowych zarządzeń Komendanta Głównego PSP lub wytycznych.

Omówiono także funkcjonowanie ubezpieczeń dodatkowych w komendach powiatowych / miejskich i problemów związanych z brakiem ich wdrożenia. Ustalono, że przewodniczący struktur wojewódzkich zmonitorują sytuację w swoich województwach, by nie występowały sytuacje w których strażacy nie mogą otrzymać stosownej pomocy.

Robert Osmycki

o autorze

Redakcja