Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi innowacyjnego projektu realizowanego przez zarząd Polskiego Serwisu Pożarniczego – Remiza.com.pl w okresie od września 2008 do lutego/marca 2009.

Początkową sprawą jaką chcemy się zająć jest uporządkowanie obecnego zespołu redakcyjnego. Zadanie te będzie polegało na jeszcze większym uaktywnieniu obecnych redaktorów oraz ewentualnym wydaleniu z redakcji tych nie wyrażających chęci do współpracy.

Kolejnym zadaniem czekającym nas podczas realizacji projektu, to zmiana warunków naboru do redakcji, potencjalnego kandydata na stanowisko redaktora naszego serwisu. Jednym z nowych pomysłów, które wprowadziliśmy do czekającego nas na dniach naboru to m. in. wzmianka o tym, że redaktorem może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia i jest w stanie potwierdzić to skanem odpowiedniego dokumentu.

Dotychczas mogliśmy sobie pozwolić na to, aby redaktor miał tylko wystarczający zapał i podstawowe umiejętności. Popularność serwisu rośnie wraz z rosnącymi wymaganiami odwiedzających nas czytelników. Zmusiło nas to do zwracania większej uwagi na umiejętności osoby rekrutowanej. Przyszły kandydat będzie sprawdzany m. in pod względem umiejętności językowych. Ważna jest dla nas także jego systematyczność i mobilność tak, aby jego działania widoczne były na łamach serwisu, przyczyniając się do jego dalszego rozwoju.

Kolejnym pomysłem we wstępnej fazie realizacji będzie podzielenie redaktorów na rejony w których będą oni działać. Celem takiego rozwiązanie jest możliwość pojawienia się naszego przedstawiciela właściwie w każdym miejscu w kraju. Serwis korzysta w większości z materiałów zapożyczonych i opublikowanych na innych, bardziej znanych serwisach internetowych co uniemożliwia nasz rozwój. To się zmieni. W sześciu podstawowych aglomeracjach miejskich czyli Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz rejonie Trójmiasta postaramy się o przedstawicieli naszej redakcji.

Najlepszy zostanie tzw. redaktorem prowadzącym i będzie odpowiedzialny za rejon swojego działania (miasto i pobliskie powiaty). To on będzie wybierał sobie redaktorów i fotoreporterów za których będzie odpowiedzialny i z którymi będzie współpracował. Redaktorzy z mniejszych miast nie podlegających pod któreś z sześciu wymienionych powyżej będą działać samodzielnie, a zwierzchnikiem takich redaktorów będzie jedna wyznaczona osoba bądź zastępca redaktora naczelnego serwisu. Opiekę nad poszczególnymi działami tematycznymi też obejmą nowi ludzie, lecz dostęp do ich redagowania będą mieli wszyscy redaktorzy. Opiekun działu będzie miał tylko dodatkowe zadanie, bo prócz dodawania artykułów w swoim dziale, będzie kontrolował także innych redaktorów dodających materiały w jego dziale.

Wyżej przedstawione pomysły to tylko część projektu usprawniającego nasz serwis. Kolejne nowości będziecie napotykać regularnie odwiedzając nasz serwis i obserwując postępy prac.

Redaktorzy naczelni – Mateusz Rogala, Tomasz Pluta

o autorze

Redakcja