St. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odchodzi ze służby. To zakończenie pewnej epoki. 

Paweł Frątczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (praca magisterska na temat czasopiśmiennictwa pożarniczego polskiego i zagranicznego), Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i PR odbytych na Louisiana State University oraz Louisiana Police Academy w Baton Rouge (USA). Autor wielu artykułów publikowanych na łamach kilku specjalistycznych czasopism poświęconych pożarnictwu i ratownictwu, a dotyczących techniki pożarniczej, największym akcjom ratowniczym, organizacji straży pożarnych w największych krajach świata oraz autor i współautor kilku książek.

Rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej był od 2007 roku. 

Panie Pawle, dziękujemy za służbę i okazaną pomoc!

o autorze

Redakcja/Łukasz