W dniach 15-16 listopada w hotelu Sangate Airport w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018.

INSEC to wydarzenie odbywające się w dwudniowej formule wystawowo-konferencyjnej, pozwalającej z jednej strony zaprezentować w ramach paneli dyskusyjnych cele, priorytety oraz osiągnięcia procesu modernizacji służb mundurowych na tle doświadczeń z Polski i zagranicy, ale także stworzyć możliwość pokazania zaawansowanych technologii przeznaczonych do wykorzystania w systemie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach pełnej transparentności.

Tegoroczna edycja składa się z sześciu sesji:

  • Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej – doświadczenia i dobre praktyki,
  • Współczesne i przyszłe wyzwania w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej,
  • Nowoczesne technologie i ich implementacja w ramach modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA – dobre praktyki i plany na przyszłość,
  • Ochrona ludności i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wyzwania w zakresie przewidywania i reagowania na sytuacje kryzysowe w XXI wieku,
  • Bezpieczeństwo transportu lądowego, infrastruktury transportowej i przejść granicznych – dobre praktyki i technologie,
  • Nowoczesne rozwiązania w zakresie wyszkolenia i wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo wewnętrzne – nowoczesne metody kształcenia, pomoce naukowe i prognozy dot. wyekwipowania funkcjonariuszy przyszłości.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego oraz przedstawiciele służb z Rumunii, Węgier, Ukrainy, Litwy i Szwecji.

Przed hotelem, w którym odbyła się konferencja zaprezentowano jedyny w Polsce Mobilny Turbinowy System Ratowniczo – Gaśniczy. Pisaliśmy o nim już kilka miesięcy temu.

Mobilny Turbinowy System Ratowniczo – Gaśniczy

Polski Serwis Pożarniczy Remiza.pl objął konferencję i wystawę INSEC 2018 patronatem medialnym.

Kolejną edycja odbędzie się 13-14 czerwca 2019 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz