Już za niecały miesiąc, w dniach 15-16 listopada 2018 w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych spośród organizowanych w Polsce wydarzeń, poświęconych ochronie granic, bezpieczeństwu wewnętrznemu oraz wyposażeniu służb mundurowych – Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018 – organizowana pod patronatem honorowym Pana Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji oraz Pana Arkadiusza Czartoryskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Patronem medialnym wydarzenia jest Polski Serwis Pożarniczy Remiza.pl.  

Jak co roku, podczas dwudniowego wydarzenia nie zabraknie zarówno możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie najwyższej rangi ekspertów, jak i okazji do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami oferowanymi przez producentów sprzętu.

Tegoroczna konferencja, obok tradycyjnych wątków takich jak ochrona granic, modernizacja służb mundurowych podległych MSWiA czy zwalczanie przestępczości zorganizowanej, dotyka także tematów takich jak ochrona ludności i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, bezpieczeństwo transportu lądowego oraz wpływ nowych technologii na wyposażenie i wyszkolenie funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Obok przedstawicieli formacji podległych MSWiA, swój udział w konferencji potwierdzili także parlamentarzyści, eksperci i wysokiej rangi goście zagraniczni. Wśród uczestników konferencji* będą m.in. Arkadiusz Czartoryski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych; nadinsp. Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; gen. broni policji Laurenţiu Cicu, Dyrektor Straży Przybrzeżnej Rumunii; gen. broni Petro Oleksandrovych Tsygykal, Dowódca Służby Ochrony Granicy Państwowej Ukrainy, Gintautas Zinkevicius, Główny Doradca Służby Ochrony Granicy Państwowej Litwy; Berndt Körner, Zastępca Dyrektora, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX; gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej; nadbryg. Marek Kubiak, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; nadbryg. Marek Jasiński, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, Rektor-Komendant, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; płk SG Wioleta Gorzkowska, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej; płk Bernard Bogusławski, Zastępca Szefa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; insp. dr Marek Fałdowski, Rektor – Komendant, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji; dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas; dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof.nadzw., Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Wydarzenie organizowane jest przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. – podmiot znany od lat z organizacji specjalistycznych wystaw i konferencji poświęconych tematyce ochrony granic, takich jak na przykład „Cło i Granica”. Szczegółowe informacje o INSEC 2018, w tym program konferencji, dostępne są na stronie www.insec.ztw.pl

*wg danych dostępnych na dzień 22.10.2018

Polski Serwis Pożarniczy Remiza.pl jest patronem medialnym Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018.

o autorze

Redakcja/Łukasz