13 stycznia 2014 r. w Wiejskim Domu Kultury w Leśniowie Wielkim odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Moje Marzenie : Zostać Strażakiem”, sfinansowany ze środków Programu Młodzież w działaniu.&Była to doskonała okazja do podsumowania blisko półrocznego projektu, a także do złożenia podziękowań i gratulacji w stosunku do osób, które przyczyniły się do jego sukcesu.

Młodzi strażacy z Leśniowa Wielkiego postanowili przy wsparciu lokalnego stowarzyszenia zrealizować krajową inicjatywę młodzieżową (Działanie 1.2 Programu). Swój projekt skierowali do jeszcze młodszych kolegów żeby zachęcić ich do stworzenia wspólnie młodzieżowej drużyny pożarniczej przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim.

Odpowiedź ze strony odbiorców zaproszenia do współpracy była spontaniczna i natychmiastowa. Już rekrutacja dała obraz tego, że w miejscowości jest kilkunastoosobowa grupa chłopaków i dziewczyn, dla których strażacki projekt wydał się atrakcyjny i godny uwagi. O ten poziom atrakcji zadbała grupa inicjatywna w składzie Przemysław Półrolnik – koordynator projektu, Jakub Iwanus, Przemysław Kaczmarek, Grzegorz Staszak, Grzegorz Sarnowski i Gracjan Woźniak.

Program przewidywał przede wszystkim działania mające na celu formację drużyny poprzez cotygodniowe szkolenia, wyjazd integracyjno – szkoleniowy do Warszawy oraz wyjazdy do jednostek państwowej straży pożarnej, ale także wspólna praca na rzecz jednostki w postaci pomalowania remizy czy też opracowania map zagrożeń na obszarze działania jednostki.

Na uroczystość zakończenia projektu przybyło wielu znakomitych gości, którzy w ten sposób docenili trud włożony przez młodzież w realizację projektu: Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Hubertem Harasimowiczem wraz z jego zastępcą – st. bryg. Waldemarem Michałowskim, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Mach czy Komendant Powiatowy OSP druh Adam Jaskulski.

Projekt ten nie miałby szans osiągnąć tylu rezultatów, gdyby nie ludzie związani z Leśniowem Wielkim, którym nie jest obojętny stan infrastruktury społecznej. To przede wszystkim Burmistrz Gminy Czerwieńsk i mieszkaniec Leśniowa Wielkiego Piotr Iwanus, sołtys i jednocześnie naczelnik OSP Jerzy Majkut, Dyrektor Szkoły Podstawowej Monika Stolińska, Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zabytków I Rozwoju Kulturalno-Oświatowego z Zofią Dokowicz i Krzysztof Krzeszowski na czele, Proboszcz leśniowskiej parafii ks. Dariusz Glama. Przy realizacji projektu każda z tych osób wniosła ważny wkład w jego końcowy rezultat.

o autorze

Redakcja