Dnia 1.12.2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klonowej odbyła się konferencja podsumowująca projekt- „Nie musisz być ratownikiem, aby udzielić pierwszej pomocy” zrealizowany przez Grupę Medyczną OSP Klonowa.&W konferencji uczestniczyły delegacje instytucji działających na terenie gminy oraz osoby zainteresowane.&

Konferencja składała się z dwóch części, pierwszą z nich było krótkie przedstawienie działalności i opis Grupy Medycznej OSP Klonowa oraz przedstawienie informacji na temat zrealizowanego projektu.&W konferencji uczestniczyli m.in:&Zarząd OSP Klonowa z prezesem Ryszardem Larem, Prezes Związku Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych dh. Jan Leszczyński,&Młodzieżowa Dziewczęca Drużyna Pożarnicza OSP Klonowa,&Wójt gminy Klonowa Pan Dariusz Perdek.

Następną częścią była prezentacja materiału filmowego, na który składały się trzy filmy instruktażowe prezentujące zasady oraz postępowanie w wypadku:

  • Nagłego zatrzymania krążenia
  • Ataku padaczki
  • Zadławienia

Po prezentacji filmu, głos zabrali przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy i w bardzo ciepłych słowach ocenili realizację projektu jako sukces oraz dziękowali twórcom za włożony trud. Na zakończenie miał miejsce skromny poczęstunek.

Projekt „Nie musisz być ratownikiem, aby udzielić pierwszej pomocy”- podstawowe informacje:

Ideą projektu była potrzeba podniesienia świadomości na temat zasad udzielania pierwszej pomocy wśród naszej społeczności lokalnej. Projekt zrealizowany został przez Grupę Medyczną działającą przy OSP Klonowa, przy współpracy z Wolontariatem OSP Klonowa.

Podstawowe cele projektu:

  1. Podniesienie społecznej świadomości w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  2. Pokonywanie obaw przed udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym.&
  3. Praktyczne zastosowanie wiedzy w wyżej wymienionym zakresie.
  4. Integracja osób zainteresowanych medycznym aspektem ratownictwa.

Beneficjenci:

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół oraz przedszkoli z terenu Gminy Klonowa oraz osoby dorosłe.Sposób realizacji projektu

Sposób realizacji projektu: &

Najważniejszym sposobem realizacji projektu było nagranie kilku krótkich filmików instruktażowych (postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ataku padaczki oraz zadławienia). Aktorami była młodzież zrzeszona w Wolontariacie OSP Klonowa, odgrywali improwizowane scenki.&

Drugim założeniem realizacji projektu był zakup dwóch specjalistycznych apteczek, które znacznie ułatwią Grupie Medycznej działania, podczas zabezpieczania imprez masowych, rajdów.

Więcej informacji na temat projektu oraz działalności Grupy Medycznej i wolontariatu OSP Klonowa można uzyskać na Oficjalnej stronie internetowej jednostki OSP KLONOWA

o autorze

Redakcja