Konferencja pt. „Tendencje rozwojowe w zwalczaniu pożarów” jest organizowana przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i Techmo sp. z o.o. Odbędzie się 30-31 maja 2017r. w Krakowie.

Konferencja skierowana jest do osób:

  • zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zwalczaniu pożarów,
  • odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe obiektów,
  • przedstawicieli instytucji rządowych i pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem technik zwalczania pożarów.
  • Sesje będą prowadzone w obiektach Szkoły Aspirantów w Krakowie oś. Zgody 18 oraz na terenie bazy poligonowej w Kościelcu k/Proszowic.

Ważne daty

Zgłaszanie referatów: do 10 kwietnia 2017
Potwierdzenie przyjęcia referatu: 25 kwietnia 2017
Wersje referatów gotowe do druku: do 8 maja 2017
Rejestracja uczestnictwa w konferencji: do 19 maja 2017
Opłata konferencyjna: 200 zł

Komitet organizacyjny

– st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta – Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – PRZEWODNICZĄCY
– st. bryg. dr inż. Robert Wolański – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie – zastępca przewodniczącego
– dr inż. Bartosz Ziółko – Akademia Górniczo Hutnicza
– mgr inż. Szymon Pałka – TECHMO
– mgr inż. Tomasz Pędzimąż – TECHMO
– bryg. mgr inż. Paweł Pruś – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
– mł. bryg. mgr inż. Tomasz Janecki – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
– mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Wójcik – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
– st. kpt. mgr inż. Marcin Szewerniak – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
– kpt. mgr inż. Michał Mzyk – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
– mł. kpt. mgr inż. Artur Luzar – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
– mł. kpt. Michał Kuczera – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
– Justyna Pac – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Komitet naukowy

– st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – PRZEWODNICZĄCY
– prof. dr inż. hab. Mariusz Ziółko – Akademia Górniczo – Hutnicza – zastępca przewodniczącego
– prof. dr inż. hab. Wiesław Barnat – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
– dr inż. Bartosz Ziółko – Akademia Górniczo – Hutnicza
– dr inż. Jakub Gałka – Akademia Górniczo – Hutnicza
– mgr inż. Łukasz Hacura – Anshar Studios S.A.
– prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
– dr inż. st. kpt. Paweł Ogrodnik – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
– mł. bryg. dr inż. Bernard Król – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
– prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski – Politechnika Warszawska
– dr hab. Jarosław Prońko – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
– dr Renata Staśko – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
– dr Jan Giełżecki – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
– st. bryg. dr inż. Robert Wolański – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
– st. kpt. dr Piotr Sowizdraniuk – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
– dr inż. Beata Brzychczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
– prof. dr hab. Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski

Informacje dla autorów

Publikacja powstanie w wyniku składania nadesłanych artykułów. Do recenzji prosimy przesyłać pliki w formacie pdf na adres ziolko@agh.edu.pl

Poniżej zamieszczamy pliki, potrzebne do zredagowania referatu. Pliki zostały przygotowane w Word for Windows. Zawierają informacje jak redagować referat i spełniają wymagane kryteria składu, dlatego sugerujemy wykorzystać je jako formatki:

— opis sposobu redagowania referatu wersja pdf
— plik styl_word22.doc

Zaakceptowane referaty będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Po konferencji, rozszerzone referaty można będzie opublikować w czasopiśmie Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, ISSN 1895-8443. Czasopismo to znajduje się na liście MNiSW.

Na prezentacje referatów przewidywane jest po 20 minut.

o autorze

Redakcja