Około trzystu strażaków wzięło udział w dwudniowych ćwiczeniach krajowych Centralnego Odwodu Operacyjnego pod kryptonimem ‘ELEKTROCIEPŁOWNIA 2022’.

W ćwiczenia, które odbyły się na terenie Torunia i powiatu toruńskiego zaangażowano wydzielone siły i środki z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy.

Miały one na celu sprawdzenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, wymagających udziału grup specjalistycznych oraz sprawdzenie stopnia przygotowania kadry dowódczej województwa kujawsko-pomorskiego do prawidłowego kierowania działaniami ratowniczymi na wszystkich poziomach.

Na ten rok zaplanowano jeszcze trzy ćwiczenia krajowe COO.

Foto. PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl