Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkurs na opisanie działań związanym z przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym. Inicjatywa skierowana jest do Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim.

Celem konkursu jest ocena organizacji w zakresie działań na rzecz środowiska związanych z ochroną przed klęskami żywiołowymi i usuwaniem ich skutków – ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznej powodzi i działań na rzecz walki z zagrożeniami ekologicznymi.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie do Funduszu wypełnionego zgłoszenia do 30 listopada 2010 roku. Rozstrzygnięcie konkursu ustalono na grudzień 2010 roku. Przewidziane nagrody to od 5 do 10 tysięcy złotych. Jury Konkursu przed wyłonieniem laureatów zasięgać będzie opinii ekspertów wydelegowanych przez Zarządy OSP i Komendy PSP, na temat treści złożonych wniosków.

&

Więcej informacji: http://www.wfosigw.katowice.pl/

o autorze

Redakcja