Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Robert Osmycki w imieniu związków zawodowych, jak i wszystkich funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pod koniec listopada wysłał list do Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka.

List dotyczy uchylenia decyzji Komendanta Głównego PSP w sprawie rozpisania konkursu na nowe logo PSP. Osmycki konkurs na nowy logotyp uważa za niepotrzebny i argumentuje to rozpoznawalnością obecnego loga wśród społeczeństwa oraz niepotrzebnymi kosztami, które pojawią się podczas zmiany logotypów. Swoją wypowiedź wspiera projektem programu modernizacyjnego na lata 2017-2020, w którym to przewidziano środki w granicach 50 mln złotych na wprowadzenie nowoczesnych ubrań specjalnych i koszarowych – wymiana logo bezproduktywnie pochłonie znaczną część tych środków.

W piśmie skierowano do ministra cztery pytania:

  • Czy Komendant Główny PSP wyliczył wszystkie koszty zmiany logo w Państwowej Straży Pożarnej?
  • Z jakiego źródła będą pochodziły fundusze na zmianę logo PSP?
  • Czy zmiana logo w wizerunku PSP jest potrzebna?
  • Czy zmiana logo to najistotniejsza obecnie zmiana w funkcjonowaniu naszej formacji?

Pełną treść listu można zobaczyć tutaj.

o autorze

Redakcja