W ramach projektu pt. „Moje Marzenie: Zostać Strażakiem”, finansowanego w ramach Programu Młodzież w działaniu, strażacy z OSP w Leśniowie Wielkim wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zabytków i Rozwoju Kulturalno – Oświatowego Leśniowa Wielkiego Leśniowa Małego i Sudołu, Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Leśniowie przeprowadzimy pierwszy etap konkursu wiedzy pożarniczej.

Pierwszy etap będzie składał się z pisemnego testu z zakresu pożarnictwa. Konkurs będzie przeprowadzony trzyetapowo – test pisemny, test sprawnościowy, wykonanie zadania z zakresu pierwszej pomocy.

Dla grupy najmłodszej przewidziany jest tylko test wiedzy. Konkurs odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Leśniowie Wielkim.

Konkurs wiedzy pożarniczej będzie prowadzony dla mieszkańców miejscowości objętych projektem (choć będzie miał charakter otwarty i każdy będzie mógł wziąć

o autorze

Redakcja