Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłosiła przetarg na dostawę kontenera technicznego wraz z wyposażeniem.

Zgodnie ze specyfikacją ma to być kontener morski lub magazynowy, 20-stopowy w kolorze niebieskim, który zostanie posadowiony na terenie poligonu Szkoły Aspirantów PSP w Luboniu koło Poznania. Wnętrze musi posiadać system magazynowania wszystkich pozycji sprzętowych.  

Kontener będzie wyposażony między innymi w zestaw narzędzi hydraulicznych, zestaw belek do stabilizacji, zestaw podpór stabilizacyjnych, podnośnik typu HI LIFT lub równoważny i zestawy pneumatycznych poduszek wysokiego i niskiego ciśnienia oraz przechwytujących. Cały sprzęt dostarcza wykonawca.

Zamówienie musi zostać zrealizowane do 6 listopada 2020 roku.

To kolejna ważna inwestycja na poligonie poznańskiej ‘aspirantki’. W 2018 roku posadowiono trenażer do gaszenia pożarów wewnętrznych i powstał jedyny w kraju trenażer do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej. W 2019 roku zakończyła się budowa budynku socjalno-garażowego, w styczniu br. wydano pozwolenie na jego użytkowanie.

Foto. SA PSP Poznań 

o autorze

Redakcja/Łukasz