W ubiegłym tygodniu Krajowa Sekcja Pożarnictwa skierowała do Komendanta Głównego PSP pismo dotyczące uposażenia strażaka Państwowej Straży Pożarnej, który został poddany kwarantannie i korzystania przez funkcjonariuszy z zasiłku opiekuńczego.

W pierwszym pytaniu Sekcja zapytała Komendanta czy strażakom PSP przysługuje możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dziećmi do lat 8, który został wprowadzony specustawą dotyczącą COVID-19.

Andrzej Bartkowiak odpisał, że zapisy w specustawie mają zastosowanie również do strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego zgodnie z ustawą o PSP wynosi 80 %. Jest taka sama jak dla pracowników cywilnych.

Drugie pytanie dotyczy uposażenia strażaka PSP, który decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej został poddany kwarantannie lub nadzorowi epidemicznemu.

W odpowiedzi Bartkowiak poinformował, że zgodnie z ustawą o PSP, jeżeli zwolnienie od zajęć służbowych strażaka powstało w wyniku choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, strażak zachowuje prawo do uposażenia w wysokości 100%.

Prawo do 100% uposażenia przysługuje również za okres kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, jeżeli zwolnienie od zajęć służbowych powstało w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a objęcie kwarantanną lub nadzorem jest wynikiem realizacji zadań służbowych.   

o autorze

Redakcja/Łukasz