Jednostka Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Warszawie została zamknięta po tym, jak u jednego ze strażaków potwierdzono zakażenie koronawirusem. 

Jak informuje rdc.pl, warszawska ‘czwórka’ jest czasowo zamknięta przynajmniej na dwa tygodnie. Decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na kwarantannę domową skierowano 65 strażaków, czyli cały stan jednostki.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej podjął decyzję, że obszar chroniony wyłączonej JRG SGSP zabezpiecza JRG 6, natomiast obszar JRG 4 zabezpieczają trzy jednostki – JRG 3, 5 i 7. Zostały one wzmocnione o siedmiu dodatkowych strażaków.

Foto. KM PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz