Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała komunikat dotyczący potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Poniżej cały komunikat: 

11 kwietnia 2020 roku odbyło się z wykorzystaniem wideokonferencji posiedzenie Sztabu Komendanta Głównego PSP w sprawie wystąpienia przypadków zakażenia COVID-19 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie celem określenia dalszego sposobu postępowania, który został wypracowany w uzgodnieniu z inspekcją sanitarną i przedstawicielami ochrony zdrowia.

Podjęto decyzję o przeprowadzeniu testów genetycznych u wszystkich przebywających na terenie uczelni podchorążych, funkcjonariuszy szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz kadry Szkoły. Pobieranie wymazów rozpocznie się w dniu dzisiejszym.

Na polecenie Komendanta Głównego PSP do SGSP zadysponowano Grupę Operacyjną KG PSP, która przeprowadziła odprawę z przedstawicielami kadry szkoły i podchorążymi (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Poinformowano o planowanych badaniach i zasadach ich przeprowadzenia. Podkreślono kluczową rolę zachowania reżimu sanitarnego ogółem w szkole, jak i indywidualnego przez pracowników i podchorążych.

W tym celu podjęto decyzję o zadysponowaniu na teren szkoły Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6” celem przeprowadzenia dezynfekcji – połączonej z instruktażem przeprowadzania dezynfekcji – w częściach wspólnych SGSP oraz zasad zachowania reżimu sanitarnego. Przekazano do wykorzystania w ramach wprowadzonego reżimu sanitarnego dodatkowe środki do dezynfekcji rąk (200 l.) i powierzchni (250 l.).

Ocena sytuacji w SGSP prowadzona jest na bieżąco, a zidentyfikowane potrzeby są uzupełniane. Wszystkie przebywające na terenie uczelni osoby mają zapewniony dostęp do środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych.

o autorze

Redakcja/Łukasz