Siedzibę Szkoły Głównej Służby Pożarniczej opuścili już wszyscy podchorążowie – poinformował Sztab do Zapewnienia Ciągłości Działania SGSP.

Sześciu podchorążych nadal pozostaje w izolatoriach, trzech w izolatorium MSWiA w Warszawie, dwóch w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Warszawie i jeden w Ciechocinku. Ich stan zdrowia jest dobry.

W poniedziałek 11 maja podchorążych przebywających w Olsztynie odwiedził Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych bryg. Grzegorz Bugaj.

Podchorążowie, którzy zostali zwolnieni do domów systematycznie są kierowani do jednostek ratowniczo – gaśniczych w macierzystych powiatach.   

o autorze

Redakcja/Łukasz