Ostatni zakażony koronawirusem podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej opuścił izolatorium – poinformował Sztab do Zapewnienia Ciągłości Działania SGSP.

Ostatni podchorąży, który wyzdrowiał opuścił dzisiaj izolatorium w Ciechocinku. W sumie od początku kwietnia testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u 79 podchorążych.  

W tej chwili wszyscy podchorążowie przebywają w miejscach zamieszkania, większość z nich pełni służbę w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych w macierzystych powiatach.  

 

o autorze

Redakcja/Łukasz