Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Paweł Kępka został odwołany ze stanowiska. To efekt prac zespołu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Jak podaje MSWiA w komunikacie, kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości zarówno w odniesieniu do kadry kierowniczej i dowódczej, jak i do podchorążych wszystkich kompanii. W szkole został przyjęty niewłaściwy system zarządzania, co w efekcie doprowadziło do obniżenia dyscypliny wśród kadry i studentów.

W toku czynności ustalono m.in. że wprowadzone ograniczenie wydawanych przepustek i udzielanych urlopów nie miało zastosowania w praktyce, co przyczyniło się do emisji COVID-19 na terenie uczelni. Dla przykładu – 13 marca br. zostało ogłoszone rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Mimo to wydano wtedy 49 przepustek, a 150 przedłużono.

Zespół kontrolny negatywnie ocenił też skuteczność działań izolacyjnych zastosowanych na terenie SGSP. Prorektor ds. operacyjnych polecił m.in. by studenci mający dolegliwości osobiście zgłaszali swoje objawy pod dostępne numery telefoniczne Inspekcji Sanitarnej.  Było to sprzeczne z procedurą postępowania Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA z 13 marca 2020 r. Nie zweryfikował tego faktu również rektor-komendant SGSP, ani pozostałe osoby posiadające tę informację.

Ze względu na skalę nieprawidłowości, szef MSWiA podjął decyzję o odwołaniu z funkcji rektora-komendanta SGSP nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki.

Od 1 maja nowym Rektorem – Komendantem SGSP zostanie mł. bryg. Jarosław Chodorowski, dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP w Kłodzku.

o autorze

Redakcja/Łukasz