Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu opublikowała komunikat w związku z potwierdzeniem ośmiu zakażeń koronawirusem.

Poniżej pełna treść komunikatu:

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym funkcjonowania Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informujemy, że w Szkole mamy 8 potwierdzonych zakażeń wirusem COVID-19.
 
Wszystkie zakażenia występują wśród słuchaczy Szkoły. Kierownictwo Szkoły po otrzymaniu pierwszych informacji o utracie węchu i smaku u kilku słuchaczy podjęło natychmiastową decyzję o skierowaniu ich na badania na obecność wirusa COVID-19, będąc jednocześnie w stałym kontakcie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz lekarzem rodzinnym. Na podstawie zaleceń w/w została wprowadzona izolacja zakażonych słuchaczy – są oni poddani kwarantannie. Został także wprowadzony nadzór epidemiologiczny dla pozostałych słuchaczy. Szkolny koordynator medyczny na bieżąco kontroluje ich stan zdrowia, reagując na każde otrzymane zgłoszenie. Pierwsze zakażone osoby czują się już dobrze, powróciły u nich zmysły smaku i węchu.
 
Kwarantanna dla pięciu słuchaczy kończy się 10 października 2020 roku. Kolejnych trzech słuchaczy z pozytywnym wynikiem kwarantannę zakończy 16 października 2020 roku. Wszyscy zakażeni czują się dobrze, chorobę przechodzą bezobjawowo, nie mają podwyższonej temperatury za wyjątkiem utraty węchu i smaku (w przypadku 3 słuchaczy). Słuchacze będący na terenie Szkoły do czasu zakończenia izolacji funkcjonują w obrębie swoich sal mieszkalnych, które wyposażone są w węzły sanitarne, media i dostęp do internetu. Posiłki mają dostarczane w jednorazowych pojemnikach przez zewnętrzną firmę cateringową.
 
Ze względu na zaistniałą sytuację budynek internatu podzielony został na trzy strefy – odrębne piętra, na których mieszkają słuchacze I i II rocznika oraz wydzielona strefa dla osób poddanych kwarantannie.
Obecnie nauka realizowana jest w formie e-learningowej. Dowódcy kompanii mają bieżący kontakt ze słuchaczami, informując ich o działaniach wdrażanych przez kierownictwo Szkoły. Pomieszczenia wcześniej ogólnodostępne dla słuchaczy i kadry Szkoły takie ja sala gimnastyczna, siłownie, sala fitness zostały poddane dezynfekcji i wyłączone czasowo z użytkowania.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu od początku epidemii obowiązuje wysoki reżim sanitarny, zawieszono kursy zewnętrzne oraz szkolenia w formie stacjonarnej. Wszystkie osoby wchodzące na teren Szkoły zobowiązane są do założenia maseczki ochronnej, zdezynfekowania rąk, a także mierzona jest ich temperatura ciała.
Mimo trudnej dla nas sytuacji związanej z epidemią, należy podkreślić, że nadal zapewniamy ciągłość służby poprzez funkcjonowanie Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, której zastępy dysponowane są do zdarzeń na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Nawiązując do publikacji prasowych dotyczących zaistniałej sytuacji informujemy, że środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone zgodnie z zaleceniami powołanych do tego instytucji sanitarnych. Zdajemy sobie sprawę, że mogą być one częściowo uciążliwe dla słuchaczy i pracowników Szkoły, jednak gwarantują wygaszenie ogniska wirusa i uniemożliwią jego rozprzestrzenianie się wśród kadry szkoły oraz mieszkańców Poznania.

o autorze

Redakcja/Łukasz