Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wysłał listy do ministrów zdrowia i spraw wewnętrznych i administracji. Chodzi o aktualizację zaświadczeń lekarskich i KPP.

W pierwszym piśmie skierowanym do szefa MSWiA Związek prosi o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do czasowego zawieszenia obowiązku posiadania przez członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych aktualnych badań lekarskich, przynajmniej do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Z kolei Ministra Zdrowia prosi o czasowe zawieszenie obowiązku przystąpienia do egzaminu przez członków ochotniczych straży pożarnych posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, które utraciło ważność wymaganego w art. 4 w ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Według związku każdego miesiąca ponad pięć tysięcy ochotników powinno poddać się ponownym badaniom lekarskim, a do egzaminu weryfikującego ponad tysiąc druhów.

Foto. Sebastian Komorowski 

o autorze

Redakcja/Łukasz