W ubiegłym tygodniu do Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie trafił fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Został zabudowany przez firmę Szczęśniak na podwoziu Renault D14 4×4. Wyposażony jest m.in. w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę, sześć aparatów ODO, radiotelefony, latarki, piły, węże W-42, sprzęt burzący, prądownice, agregat oddymiający itp.

Kosztował 811 tysięcy złotych, z czego 506 tysięcy pochodziło z budżetu państwa w ramach tzw. ustawy modernizacyjnej, 280 tysięcy to dotacja z NFOŚiGW, a resztę środków zapewnił Urząd Gminy w Kościerzynie.

W jednostce zastąpi 16-letniego wóz na podwoziu Renault Midliner.

– O tym, gdzie trafi nasz dotychczasowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, zadecyduje Komendant Główny PSP. Będę jednak wnioskował o to, aby został przekazany do OSP Korne, która posiada blisko 40-letniego Stara. Jest to jednostka rozwijająca się, bardzo aktywna, która jest w stanie wyjechać do akcji także w ciągu dnia. Drzemie w niej potencjał. Trzeba ją wspomóc autem, aby w ten sposób zapewnić im pełną gotowość bojową – powiedział komendant bryg. Tomasz Klinkosz.

Foto. http://koscierski.info

o autorze

Redakcja/Łukasz