Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach rozstrzygnęła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy nowej strażnicy.

Przedmiotem konkursu było opracowanie  koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach, a następnie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie strażnicy.

Do konkursu przystąpiło pięć firm, komisja składająca się z architektów oraz przedstawicieli KP PSP w Żarach i Lubuskiej Komendy Wojewódzkiej PSP za najlepszą pod względem architektonicznym, funkcjonalno – użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym uznała koncepcję Pracowni Architektonicznej Jacek Bałut z Poznania.

Nagrodą główną jest 30 tysięcy złotych brutto i  zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz prowadzenie nadzorów autorskich nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie strażnicy.

Nowa strażnica powstanie przy ulicy Zielonogórskiej.

o autorze

Redakcja/Łukasz