W tym roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej dokonała zmian w regionach, które biorą udział w ćwiczeniach krajowych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komendę Główną PSP ćwiczenia międzywojewódzkie w każdym województwie odbywają się co cztery lata. Biorą w nich udział wydzielone siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Na początku roku dokonano zmian w regionach, które biorą udział w ćwiczeniach.

W pierwszym regionie województwo zachodniopomorskiego zastąpiło województwo opolskie, w drugim regionie województwo podlaskie zastąpione zostało województwem zachodniopomorskim, w trzecim regionie województwa świętokrzyskie i podkarpackie zastąpiono województwami podlaskim i łódzkim, a czwartym regionie zamiast województw opolskiego i łódzkiego znalazły się województwa świętokrzyskie i podkarpackie.

Jeszcze w tym roku krajowe ćwiczenia odbędą się w województwach śląskim, dolnośląskim i łódzkim. W czerwcu odbyły się ćwiczenia w województwie kujawsko-pomorskim.

Foto. Jarocin112.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl