Ponad 350 osób wzięło udział w przeprowadzonych w dniach 29-30 sierpnia br. krajowych ćwiczeniach ratowniczych  „Pogranicze 2017”, które odbyły się w powiecie zgorzeleckim.

Głównym celem było ustalenie stopnia przygotowania wydzielonych sił i środków centralnego odwodu operacyjnego z województw – dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego do działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami powodziowymi, a także zdarzeń wymagających udziału grup specjalistycznych.

Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło trzynaście grup ratownictwa specjalistycznego, z czego trzy grupy z województwa lubuskiego, po cztery z Wielkopolski i Dolnego Śląska, dwie z województwa zachodniopomorskiego oraz słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, jednostki  OSP, grupa ratowników wysokościowych (HZS) z Republiki Czech i licząca 22 osoby grupa z niemieckiej THW, wykonująca zadania poszukiwawczo – ratownicze.

Ćwiczenia prowadzono w systemie ciągłym, w dzień i w nocy, łącznie przez 36 godzin, a dowódcą był zastępca komendanta dolnośląskiej PSP st. bryg. Marek Kamiński

‚POGRANICZE 2017’ składało się z czterech epizodów:

Epizod I ” Żaglówka” – Na terenie powiatu zgorzeleckiego przechodzą intensywne zjawiska metrologiczne w postaci intensywnego deszczu oraz wiatru. Na akwenie Niedów dochodzi do wywrócenia żaglówki z 3 osobową załogą. Na miejsce kierowane są lokalne jednostki straży pożarnej, policji oraz grupy Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z terenu kraju. Sytuacja hydrologiczna stale się pogarsza.

Epizod II „Tama” – W wyniku gwałtownego pogorszenia sytuacji metrologicznej w woj. dolnośląskim doszło do powodzi błyskawicznej na rzece Witka. Na tamie Niedów doszło do zdarzenia uwięzienia dwóch osób poszkodowanych. Do działań skierowano lokalne siły i środki oraz specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego z terenu Polski.

Epizod III „Auto” – Podczas intensywnych zjawisk pogodowych pojazd wraz z podróżującymi nim ludźmi wpada do akwenu. Na pomoc ruszają także policjanci, którzy jako pierwsi podejmują jednego z poszkodowanych. Do akcji włączają się lokalni strażacy oraz Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z terenu kraju.

Epizod „Cysterna” – Na bocznicy kolejowej doszło do rozszczelnienia się cysterny kolejowej z nieznaną substancją. Na skutek oddziaływania substancji w rożnym stopniu poszkodowani zostali przybyli na miejsce pracownicy oraz strażacy zakładowej straży pożarnej. Strażacy ewakuowali osoby postronne, wyznaczyli strefę bezpieczeństwa, ustalili rodzaj wyciekającej substancji oraz ewakuowali i poddali dekontaminacji osoby poszkodowane. Wyciek został zatamowany, a poszkodowani przekazani dla ZRM.

Kolejne ćwiczenia krajowe sis COO odbędą się w czwartym kwartale 2017 roku na terenie województwa śląskiego.

Foto. Krzysztof Halla/ 112Polkowice.com.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz