Krajowe ćwiczenia ratownicze pk. “SIEKAWICA 2023” [DUŻO ZDJĘĆ]

W dniach 18-20 lipca 2023r. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego odbyły się ćwiczenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem ‘SIEKAWICA 2023’.

Celem głównym ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków zdarzeń pożarów długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku katastrofy komunikacyjnej, wymagających udziału kompani gaśniczych oraz grup specjalistycznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia przygotowania kadry dowódczej województwa warmińsko-mazurskiego do prawidłowego kierowania działaniami ratowniczymi na wszystkich poziomach – informuje Komenda Główna PSP.

Wśród przygotowanych epizodów było między innymi zderzenie śmigłowca z samolotem pasażerskim oraz pożar obiektów budowlanych i składowiska drewna, pożar lasu, neutralizacja środków chemicznych czy poszukiwanie ocalałych ofiar katastrofy.

W ćwiczenia zaangażowano blisko 230 strażaków i 73 pojazdy z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ponadto w ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele Policji, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie.

Foto. Łukasz Rutkowski, Marcin Waszkiewicz  

Exit mobile version