Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak z dniem 18 stycznia odwołał ze stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. Artura Noska.

Jak informuje krakowska Komenda Miejska PSP decyzja ta była podyktowana raportem jaki Komendant Nosek złożył do Komendanta Głównego PSP, a dotyczyła chęci przejścia w stan spoczynku.

Mł. bryg. Artura Noska kierował krakowską straż pożarną od grudnia 2016 roku. Wcześniej pełnił funkcję Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Krakowie.

Małopolski Komendanta Wojewódzki PSP do czasu powołania nowego komendanta powierzył pełnienie obowiązków bryg. Andrzejowi Nowakowi, dotychczasowemu zastępcy komendanta.

Foto. KM PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz