Po 22 latach zakończyły się prace renowacyjne i modernizacyjne zabytkowych obiektów Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Krakowie.

Kompleks budynków Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte 19 zaprojektowano i zrealizowano w latach 1877-1879 w stylu neogotyckim wg projektu Macieja Moraczewskiego. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-572. Kompleks budynków składa się z budynku głównego oraz dwóch oficyn: prawej i lewej.

W latach 1996-2018 przeprowadzono renowację kompleksu, której wartość wyniosła ponad 10 mln złotych. Środki pochodziły z budżetu Miasta Krakowa, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres prac obejmował: wymianę pokrycia dachu oraz prace zabezpieczająco-konstrukcyjne w budynku głównym, prace zabezpieczająco-konstrukcyjne w oficynie lewej, wymianę i rekonstrukcję stolarki okiennej w budynku głównym i oficynie prawej, konserwację elewacji budynku głównego i obydwu oficyn wraz z wymianą pokrycia dachowego w oficynach, termomodernizacje całego kompleksu, przebudowę instalacji wewnętrznych i renowacje placu manewrowego.

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej PSP odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej zakończenie prac.

Foto. KM PSP Kraków, UM Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz