W dniu 23.02.2017 około godziny 22.45 do SK KM wpłynęło zgłoszenie o wybuchu w laboratorium chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena.

Na miejsce działań zadysponowano 3 zastępy z JRG 3, SLRChem z JRG 6 oraz Oficera Operacyjnego. W trakcie rozpoznania ustalono, ze palą się odczynniki chemiczne w dwóch pomieszczeniach Zakładu Chemii Organicznej. Odłączono dopływ gazu do budynku oraz napięcie elektryczne w pomieszczeniach objętych pożarem.

Telefonicznie ustalono, że w laboratorium znajdują się substancje niebezpiecznie reagujące z woda. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych przy użyciu kamer termowizyjnych zlokalizowali źródło pożaru i przy użyciu gaśnic proszkowych i śniegowych ugasili pożar. Dodatkowo na miejsce działań zadysponowano samochody proszkowe z JRG 1 oraz JRG Skawina. W celu zabezpieczenia pracy strażaków w laboratorium przy użyciu drabiny mechanicznej i samochodów proszkowych przygotowano stanowisko do podania proszku gaśniczego zewnątrz budynku.

Przez cały czas pracy strażaków zastęp ratownictwa chemicznego monitorował i analizował skład powietrza – nie stwierdzono uwolnienia niebezpiecznych substancji do środowiska. W skutek zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Źródło:  KM PSP Kraków

o autorze

Redakcja