W dniu 25.11.2017 o godz. 16.45 do SKKM wpłynęła formatka z CPR-u o treści „NA PRZECIWKO HOTELU SYMPOZJUM POŻAR HALI – MYJNIA RĘCZNA GRYZĄCY DYM W ŚRODKU”

Na miejsce zadysponowano:
– GBAPr, GBCA, SCD-37 z JRG2
– SLRR z Oficerem Operacyjnym, a następnie:
– GBA z JRG-1, GCBA 6,5/60 z JRG-2, GCBA 9,5/65 z JRG-6, GCBA 6/64 z JRG-3, GCBA 9,5/68 z JRG Skawina, SLPgaz z JRG-5.

Po przyjeździe zabezpieczono miejsce zdarzenia stożkami ostrzegawczymi. Zauważono pożar w budynku w części myjni, w której składowane były opony. Bezpieczniki automatycznie odcięły zasilanie prądu elektrycznego od budunku. Podano w pierwszej fazie dwa prądy piany ciężkiej. Następnie po zauważeniu rozwiniętego pożaru w części poddasza i przedostaniu się płomieni nad połać dachu, zamieniono je na prądy wody i dodatkowo podano prąd wody z autodrabiny mechanicznej. Ze względu na brak hydrantu na miejscu wodę dowożono z hydrantu wysokiej wydajności znajdującego się na sąsiedniej ulicy przy Hotelu Sympozjum. Wprowadzono sukcesywnie kolejne prądy wody. W działaniach gaśniczych uczestniczyły cztery roty strażaków wyposażonych w sprzęt ODO. Prowadzili działania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. W celu wykrycia zarzewi ogni używano kamery termowizyjnej.
Działano w obronie pomieszczenia, w którym znajdowały się urządzenia służące do wulkanizacji i wyważania opon. Działania obronne prowadzono również na miejsce składowania opon w bliskim sąsiedztwie. Pomieszczenia otwarto i przewietrzono. Teren akcji oświetlano z autodrabiny, z masztów oświetleniowych oraz najaśnic z walizek przenośnych LED.

Podczas gaszenia pożaru miały miejsce niewielkie wybuchy. Najprawdopodobniej były to rozpuszczalniki, farby, kleje składowane w niewielkich ilościach. Z budynku wyniesiono butle propan-butan.

Przybyłe na miejsce pogotowie energetyczne odcięło prąd do budynku. Ze względu na możliwość ponownego rozwinięcia się pożaru na miejscu pozostawiono zastęp GBAPr z JRG-2, który miał na celu monitorować sytuację i podjąć właściwe działania. Po kilkunastu minutach zauważono zarzewie ognia i zadysponowano GCBA z JRG-2 na miejsce. Dalsze działania polegały na wycięciu elementów stropu i dogaszeniu tlącej się konstrukcji więźby dachowej. Skontrolowano budynek ponownie kamerą termowizyjną.

Spaleniu uległy pomieszczenia biurowe, część myjni oraz strych z więźbą dachową i dachówką. Urządzenia do prowadzenia myjni, dokumentacja, kasa fiskalna. Składowane opony.

KM PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz