Dnia 11 lutego 2014 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP województwa małopolskiego połączona z przekazaniem pojazdów i sprzętu pożarniczego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 Hejnałem Mariackim zagranym przez strażaka. Zebranych gości, strażaków oraz media przywitał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz. Chwilę później, przy dźwiękach hymnu narodowego podniesiono flagę państwową.

Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej uhonorowano zastępcę dyrektora Urzędu Marszałkowskiego, pięciu strażaków z KP PSP w Zakopanem oraz dwunastu druhów OSP. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało dwóch strażaków z KP PSP w Zakopanem. Wręczono także nagrody pieniężne siedmiu osobom (w tym pięciu strażaków) z KW PSP w Krakowie. &&

Jednak głównym punktem uroczystości było przekazanie nowego sprzętu pożarniczego. Pojazdy, kontenery oraz inny sprzęt ratowniczy zakupiony w 2013 roku zostały poświęcone przez Kapelana Małopolskich Strażaków księdza mł. bryg. Władysława Kuliga. Następnie przedstawiciele poszczególnych Komend Miejskich / Powiatowych PSP oraz OSP otrzymali akty przekazania. Nowy sprzęt „poświęcił” także deszcz, który naszczęście przestał mocno padać tuż przed rozpoczęciem uroczystości.

Na placu wewnętrznym KW PSP przy ulicy Zarzecze nowe pojazdy zaprezentowały następujące jednostki: JRG SA PSP Kraków – GCBA, JRG 5 Kraków – SLRt i kontener wężowy, JRG 1 Nowy Sącz – SLRr, JRG 2 Nowy Sącz – GBA, JRG Nowy Targ – kontener na środek pianotwórczy, JRG Olkusz – SLRr, JRG Oświęcim – GBAPr i przyczepa dekontaminacyjna, OSP Sułoszowa III – GBA, JRG 1 Tarnów – SCZ 25, JRG 2 Tarnów – SRt, JRG Wadowice – GBA.

Oprócz strażaków, którzy otrzymali wspomniany wyżej sprzęt, prezent otrzymał także Komendant Główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Wyrzeźbioną w drewnie figurkę świętego Floriana podarował Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz.

Ostatnim punktem uroczystego przekazania były przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrał m.in. Komendant Główny PSP, Wojewoda Małopolski i Marszałek Województwa Małopolskiego. W przemówieniach goście podkreślali ofiarną pracę strażaków podczas usuwania skutków halnego pod koniec grudnia 2013 roku oraz niedawne gaszenie pożaru zakładu w Oświęcimiu.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Komendant Główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Małopolski &Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie – Małgorzata Mrugała, Prezes ZOW ZOSP RP, Poseł na Sejm RP Edward Siarka, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Konar, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Józef Galica, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Bogusław Kogut, przedstawiciele władz lokalnych, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP województwa małopolskiego, strażacy PSP i druhowie OSP oraz media.

W 2013 roku zakupiono za kwotę 3.290.670,80 zł. i przekazano do eksploatacji między innymi: (bez uwzględnienia środków finansowych z funduszy UE):

 • 5 lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczych 4×4,
 • średni samochód ratowniczo – gaśniczy,
 • 3 kontenery (1 na środek gaśniczy i 2 wężowe),
 • zestaw namiotów do dekontaminacji wraz z przyczepą transportową,
 • 3 sprężarki powietrzne,
 • wyposażenie stacji do obsługi i konserwacji sprzętu ODO,
 • umundurowanie i środki ochrony osobistej dla strażaków (ubrania i rękawice).
  &

Środki na wspomniane wyżej zakupy pochodziły z:

 • rezerwy celowej,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • Powiatów województwa małopolskiego,
 • Budżetów własnych Komend Miejskich i Powiatowych które były odbiorcą sprzętu,
 • Budżetu KW PSP Kraków.

Małopolska Komenda Wojewódzka pozyskała także środki z funduszy europejskich. Łącznie wydano w 2013 roku 6 295 664,44 zł, za które zrealizowano:

 • &Za pośrednictwem KG PSP pozyskano (5 129 641,44):
  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym,
  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4,
  • ciągnik siodłowy z naczepą cysterną do wody o pojemności min. 25&000 l.,
  • 16 zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych,
  • lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą,
  • średni samochód ratownictwa technicznego.
 • Wizyta studyjna w Komendzie Straży Pożarnej w Uppsali (Szwecja), wizyta przedstawicieli holenderskiej i szwedzkiej Straży Pożarnej, udział w pracach Komisji Międzyrządowej PL-SK (42 523, 00 zł.)
 • Budowa Wojewódzkiego Systemu Przetwarzania Danych (1 123 500,00 zł.).
  &

O godzinie 12.00 w sali konferencyjnej KW PSP w Krakowie odbyła się roczna narada szkoleniowa kadry kierowniczej PSP województwa małopolskiego z udziałem Komendanta Głównego PSP. Podczas niej omówiono działalność strażaków z niniejszego województwa w minionym roku.

W 2013 roku małopolscy strażacy wyjeżdżali łącznie do 36426 zdarzeń, w skład których wchodzą:

 • pożary – 8690,
 • miejscowe zagrożenia – &25619,
 • alarmy fałszywe – 2117.

&

Podsumowując strażacy w 2013 roku wyjeżdżali do zdarzenia średnio co 14 minut, do miejscowego zagrożenia co 22 minuty, do pożaru co 60 minut, do alarmu fałszywego co 4 godziny i 8 minut.

W porównaniu do roku 2012 małopolscy strażacy odnotowali spadek ogółu interwencji o 9,5 %. Patrząc na rodzaj zdarzenia spadek udało się uzyskać w ilości pożarów o 43 %. Wzrosła za to ilość wyjazdów do miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych odpowiednio o 11% i 16 %.

Oprócz wspomnianego zakupu nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu KW PSP w Krakowie realizowała w 2013 roku inne inwestycje. Największą z nich to rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Bochni za kwotę 13.315.480,22 zł. Planowane zakończenie wszystkich prac ma nastąpić w połowie 2017 roku. Środki na tą inwestycję pochodzą z budżetu państwa oraz budżetu samorządów powiatowych i gminnych.

Ponadto przeprowadzono szereg akcji propagandowo-informacyjnych mające na celu np. zwrócenie uwagi na zagrożenie tlenkiem węgla. Wśród akcji przeprowadzono m.in.:

 • „Bezpieczne życie” – przekazanie do szkół podstawowych bezpłatnych kalendarzy PSP na 2013 rok,
 • Akcja „Wypalanie traw” – informująca o zagrożeniach z tego wynikających,
 • Uroczyste otwarcie Bezpiecznego Domu 20 czerwca 2013 roku – projekt „Bezpieczny Dom” jest skierowany do dzieci oraz młodzieży szkolnej. Jego celem jest uczenie się bezpiecznego zachowania się w przypadku pojawienia się pożaru.
 • „Bezpieczne wakacje 2013” – możliwość zwiedzania strażnic i poznanie trudnej oraz odpowiedzialnej służby strażaka,
 • XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”,
 • „Bezpieczne dogrzewanie i ogrzewanie pomieszczeń w sezonie zimowym oraz jak unikać zatrucia tlenkiem węgla”,
 • Akcja „Nie dla czadu” – wyposażenie domów osób starszych, chorych i niedołężnych w czujki tlenku węgla.

&

Tekst: Piotr Strzałek, materiały prasowe
Zdjęcia: Piotr Strzałek

o autorze

Redakcja