W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby strażaków.

W obecności mł. bryg. Artura Noska Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie oraz przedstawicieli kadry kierowniczej, przed sztandarem Komendy Miejskiej PSP dwunastu młodych, nowo przyjętych do służby strażaków złożyło uroczyste ślubowanie.

Słowami roty ślubowania zapewnili, że będą ofiarni i mężni w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia, że będą przestrzegać prawa i dyscypliny służbowej, strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby. Następnie, po podpisaniu aktu ślubowania, Komendant pogratulował młodym strażakom wejścia na drogę strażackiej służby.

Aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje zawodowe młodzi adepci pożarnictwa niebawem rozpoczną 7-miesięczne szkolenie połączone z praktyką zawodową.

Foto. KM PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz