W dniach 23-26 marca Komenda Miejska PSP w Krakowie przeprowadziła w formie wideokonferencji cykl szkoleń związanych z przeciwdziałaniem epidemii choroby COVID-19.

Szkolenia dotyczyły przede wszystkim zasad przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-Cov-2, właściwego zabezpieczenia strażaków OSP podczas podejmowanych interwencji. W przeprowadzonym cyklu szkoleń udział wzięli wszyscy Burmistrzowie, Wójtowie gmin z terenu Powiatu Krakowskiego jak również wszyscy Komendanci Gminni OSP z terenu Powiatu Krakowskiego oraz miasta Krakowa. Jeden dzień szkoleń został poświęcony dla Naczelników jednostek OSP wspierających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego działania KM PSP w Krakowie – poinformował kpt. Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy KM PSP w Krakowie.

Foto. KM PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz