W dniach 26-30 czerwca 2017 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie zrealizowane zostało „Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

W szkoleniu wzięło udział dziewięciu strażaków z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego. Były to już trzecie warsztaty realizowane przez naszą Szkołę, mające na celu przygotowanie kadry do prowadzenia szkoleń zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego „Programem szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

W trakcie pięciu bardzo intensywnych dni zrealizowane zostały zagadnienia dotyczące spalania i rozwoju pożaru oraz technik operowania prądami gaśniczymi wody. Zajęcia praktyczne przeprowadzono z wykorzystaniem: różnego typu tzw. „domków dla lalek”, akwarium Giselssona, stanowisko rozkładu termicznego oraz scenariusze ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej. Dużą część czasu poświecono również technikom operowania prądami gaśniczymi wody w pożarach wewnętrznych.

SA PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz