W środę 28 kwietnia minęło 35 lat od rozpoczęcia działalności Oddziału Szkolnego Zawodowej Straży Pożarnej w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, dzisiejszej Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Z okazji jubileuszu na placu Szkoły odbyła się uroczysta zmiana służby, w której udział wzięli Zastępca Komendanta Szkoły mł.bryg. Marcin Szewerniak i dowództwo jednostki.

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Szkoły Aspirantów PSP na co dzień dba o bezpieczeństwo około 130 tysięcy osób na obszarze około 60 kilometrów kwadratowych.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Szkoły służbę w podziale bojowym w systemie zmianowym pełni łącznie 36 funkcjonariuszy, a 2 etaty (w codziennym rozkładzie czasu służby) przewidziane są dla kadry kierowniczej – dowódcy i jego zastępcy. Pozostałą obsadę zastępów i punktu alarmowego stanowią kadeci, a okresowo także słuchacze szkolenia podstawowego w zawodzie strażak – informuje mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk. Strażacy mają do dyspozycji sześć samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Od początku działalności jednostka odnotowała blisko 40 tysięcy interwencji.

Foto. SA PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz