Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie prowadzi dwa nabory do służby w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych.

W sumie Komenda przyjmie osiemnastu stażystów w służbie przygotowawczej, sześciu na stanowisko docelowe starszy ratownik i dwunastu na stanowisko starszy ratownik – kierowca. System pełnienia służby zmianowy 24/48.

Od kandydatów wymagane jest posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, być nie karanym, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Kandydaci w Komendzie Miejskiej PSP składają podanie, życiorys, podpisane oświadczenie na przetwarzanie danych i oświadczenie o spełnieniu kryteriów. W przypadku naboru na stanowisko starszy ratownik – kierowca dokumenty należy złożyć do 13 czerwca, na stanowisko starszy ratownik do 19 czerwca. Pozostałe dokumenty kandydat przedstawia w kolejnych etapach.

Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone ‘po nowemu’ na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 29 marca 2018 r.

Szczegółowe informację dotyczące naborów znajdują się na stronie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie www.psp.krakow.pl

Foto. Grzegorz Pitek

o autorze

Redakcja/Łukasz