Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłosiła 17 marca nabór do służby na stanowisko stażysta  – strażak hejnalista. Miejscem pełnienia służby jest Wieża Bazyliki Mariackiej.

Nabór składa się z czterech etapów.

  1. Weryfikacja dokumentów i określenie punktów za posiadane uprawnienia i specjalności,
  2. Ocena sprawności fizycznej,
  3. Rozmowa kwalifikacyjna,
  4. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

Przed rozmową kwalifikacyjnej odbędzie się przesłuchanie kandydatów w zakresie gry na trąbce, oceniał będzie wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie.

Do głównych zadań i obowiązków strażaka będzie odgrywanie o każdej pełnej godzinie melodii hejnału krakowskiego, odgrywanie melodii religijnych wg. przyjętego zwyczaju, przyjmowanie wycieczek, znajomość historii Wieży Mariackiej i hejnału, udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.

W Wieży Mariackiej każdego dnia służbę pełni dwóch strażaków Komendy Miejskiej PSP w systemie 24/48.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz