Starszy brygadier Sławomir Wojta został pełniącym obowiązki Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Decyzję w tej sprawie podjął 17 marca Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

St. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1993 roku jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Studia inżynierskie ukończył w 1997 roku i otrzymał pierwszy stopień oficerski. W 1999 roku, również w Szkole Głównej Służby Pożarniczej ukończył studia II stopnia, uzyskując tytuł magistra. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe na uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku „Bezpieczeństwa Publiczne i zarządzanie kryzysowe”.

Po ukończeniu szkoły został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej, a następnie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, gdzie pełnił zadania związane z pionem operacyjnym. Z dniem 1 kwietnia 1999 roku został przeniesiony do służby w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w ramach tworzonego Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu. Głównym zakresem zadań była organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo ratowniczych, ratownictwa na wodach szybkopłynących i rzekach górskich, ratownictwa wysokościowego oraz szkoleń z zakresu działań poza granicami kraju. Od początku służby związany był z działalnością Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej oraz grupy USAR Poland – przewidzianej do działań poza granicami kraju. Wielokrotnie brał udział w działaniach ratowniczych – między innymi w akcji ratowniczej po katastrofie budowalnej Hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie w 2006 roku oraz zawaleniu się kamienicy w Katowicach w 2014 roku. Uczestniczył w działaniach ratowniczych poza granicami kraju w ramach pomocy ofiarom trzęsień ziemi w Iranie w 2003 roku oraz na Haiti w 2010 roku.

Od 2012 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Na stanowisku komendanta zastąpił st. bryg. Bogusława Koguta.

o autorze

Redakcja/Łukasz