W 2020 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odnotowała 15 877 interwencji.  

Strażacy wyjeżdżali do 2887 pożarów, 11 013 miejscowych zagrożeń i 1977 zdarzeń, które okazały się fałszywe. W porównaniu z rokiem 2019 liczba interwencji spadła zaledwie o 48.

Wśród dziewięciu jednostek ratowniczo – gaśniczy, które działają na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego najczęściej do zdarzeń wyjeżdżała Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3 – 2879 razy. Na drugim miejscu znalazła się JRG 5 – 2425, a na trzecim JRG Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – 1991.

Liczba interwencji jednostek OSP w ciągu ostatnich lat wyraźnie wzrasta. W 2020 r. jednostki uczestniczyły w sumie w 6193 zdarzeniach z czego samodzielnie w 4778. Jednostki OSP w ogromnej większości prowadzą interwencje na terenie powiatu, największa ilość ogólnej liczby interwencji OSP przypada na rejon działania JRG 3 i JRG 5 – przekazała Komenda Miejska PSP w Krakowie.

Foto. krakow112.pl 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz