Tuż po północy w noc sylwestrową dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrał zgłoszenie o pożarze stodoły i zagrożonych budynkach gospodarstwa w miejscowości Świnków, gmina Krotoszyn.


Dyspozytor natychmiast wysłał zastęp GCBA z&JRG w&Krotoszynie oraz samochody gaśnicze z&pobliskich OSP z&Roszek, Biadek, Orpiszewa, Krotoszyna, Świnkowa i&Chwaliszewa. Po przybyciu na miejsce akcji pierwszego wozu strażacy ustalają, że pali się cała drewniana stodoła wypełniona w&całej objętości słomą oraz znajdujący się obok drewniany budynek gospodarczy, zagrożone są obora i&budynek mieszkalny oraz wiata ze znajdującymi się wewnątrz maszynami rolniczymi. Działania przybyłych jednostek polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu prowadzonych działań. Podano jeden prąd gaśniczy piany w&obronie zagrożonego drewnianego budynku gospodarczego i&wiaty z&maszynami rolniczymi, pięć prądów wody podano w&natarciu na&palącą się stodołę i&budynek gospodarczy. Ze względu na&niesprawną sieć hydrantową zadysponowano na&miejsce zdarzenia specjalny wóz gaśniczy GCBM 18 /8 (samochód z&osiemnastoma tysiącami litrów wody). Po stłumieniu ognia przystąpiono do&usuwania resztek słomy i&drewnianej konstrukcji (przy użyciu ładowacza rolniczego i&przyczep). Po&częściowym uprzątnięciu terenu działań kierujący działaniami podjął decyzje o&stopniowym wycofywaniu jednostek biorących udział w&akcji. Akcja trwała do&godzin południowych.

Tekst: Bartosz Meler

Foto: Jarosław Torzecki z&OSP Krotoszyn

o autorze

Redakcja