Poniedziałek, 28 września 2009 roku, dochodzi godzina 21:30. Wieczorny spokój zostaje zakłócony dźwiękiem syren wozów straży Pożarnej. Samochody podążają przez rynek i&zatrzymują się na&ul. Poprzecznej. Pali się opuszczony budynek mieszkalny w&zwartej staromiejskiej zabudowie. Są to&wszystko opuszczone, niezamieszkałe budynki.

Zgłoszenie do&Centrum Powiadamiania Ratunkowego w&Krotoszynie wpływa o&godzinie 21:32, dyspozytor wysyła na&miejsce zdarzenia trzy samochody gaśnicze i&podnośnik z&Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP z&Krotoszyna, oraz samochody gaśnicze z&jednostek OSP z&Krotoszyna, Benic i&Biadek. Do pożaru wyjeżdża grupa operacyjna złożona z&funkcjonariuszy KP PSP Krotoszyn. Na miejsce zdarzenia przybywają także policjanci, którzy zabezpieczają teren działań.

Po przybyciu na&miejsce pożaru dowódca przeprowadza rozpoznanie, [galeria=6,prawa]w&wyniku którego ustala, że pali się dach budynku na&całej powierzchni oraz materiały łatwopalne zgromadzone na&poddaszu, zagrożony jest garaż znajdujący się z&prawej strony oraz budynek mieszkalny dwukondygnacyjny znajdujący się po lewej stronie – wszystkie te budynki są pustostanami.

Z samochodu GCBA podano dwa prądy piany ze szczytów palącego się [galeria=1,lewa]budynku – pozwoliło to&na&uniemożliwienie rozprzestrzenienia się pożaru na&sąsiednie budynki. Prądy te przemieszczano do&środkowej części poddasza aż do&momentu całkowitego stłumienia ognia. Pomimo to, że były to&budynki niezamieszkałe dwie roty ratowników w&sprzęcie ODO dokonały przeszukania pomieszczeń – nikogo nie znaleziono.

Z samochodu SH-25D podano jeden prąd wody w&celu schłodzenia [galeria=2,prawa]sąsiadujących budynków, drugi prąd wody podano na&sąsiednie budynki z&drabiny od strony podwórza. Nadpaloną konstrukcję dachu, tlące się materiały palne zgromadzone na&poddaszu usunięto na&ulicę i&chodnik, a&następnie dogaszono. Działania gaśnicze trwały ponad 3&godziny.

Tekst: mł. bryg. mgr inż. Tomasz Niciejewski
Foto: dh Szymon Kujawa.

o autorze

Redakcja