Do groźnego pożaru mieszkania doszło w dniu 22 grudnia przy ulicy Sienkiewicza w Krotoszynie(województwo wielkopolskie) w wyniku, którego poszkodowana została jedna osoba.

Zgłoszenie o&pożarze do Dyżurnego&Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w&Krotoszynie wpłynęło około godziny 21:25. Dyspozytor po otrzymaniu zgłoszenia do zdarzenia zadysponował cztery zastępy z&Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP z&Krotoszyna , jeden samochód gaśniczy z&OSP Krotoszyn oraz Pogotowie Ratunkowe.

&Po dojechaniu na&miejsce zdarzenia dowódca ustalił, że pali się w&mieszkaniu na&parterze dwukondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. Jeszcze przed przybyciem straży sąsiedzi z&mieszkania przez wykonany otwór w&drzwiach wynieśli osobę poszkodowaną na&zewnątrz, którą zajął się przybyły na miejsce lekarz Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy w&sprzęcie ochrony &dróg oddechowych weszli do&wnętrza mieszkania z&jednoczesnym podaniem środków gaśniczych. Równocześnie przystąpiono do&ewakuacji pozostałych mieszkańców budynku. Kierujący Działaniem Ratowniczym zadysponował namiot pneumatyczny z&ogrzewaniem, do&którego zostały przeprowadzone ewakuowane osoby. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, poinformowano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Nadzór Budowlany i&zarządcę budynku.

Po&opanowaniu pożaru przy pomocy bosaka podręcznego wyważono drzwi i&przystąpiono do&dogaszenia i&przeszukania pogorzeliska. Nadpalone materiały były usuwane na&zewnątrz i&dogaszane. Cały budynek oddymiono, przewietrzono, wszystkie mieszkania sprawdzono kamerą termowizyjną i&detektorem na&obecność tlenku węgla. Detektor wielo gazowy nie wskazał obecności CO i&innych niebezpiecznych gazów.

W&trakcie prowadzenia działań jedna z&osób przebywających w&namiocie zgłosiła złe samopoczucie, zadysponowano do&niej Pogotowie Ratunkowe, a&w&tym samym czasie ratownicy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po&zakończeniu działań gaśniczych i sprawdzeniu budynku przez nadzór budowlany &mieszkańcy powrócili do&swoich mieszkań.

Źródło:KW PSP Poznań

o autorze

Redakcja