Zastępca Komendanta Głównego PSP Krzysztof Hejduk otrzymał z rąk Prezydenta nominację na stopień nadbrygadiera.

Krzysztof Hejduk ma 49 lat, ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu z tytułem technik pożarnictwa i studia magisterskie z ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Pełnił służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Łodzi, a następnie w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP. W latach 2007-2008 i 2016-2018 pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Ponownie został powołany w marcu 2020 roku.

W Komendzie Głównej PSP odpowiada za Biuro Finansów i Biuro Logistyki oraz prowadzi sprawy związane z nadzorem nad CNBOP-PIB i Centralnym Muzeum Pożarnictwa. 

Hejduk jest siódmym generałem, który pełni obecnie służbę w Państwowej Straży Pożarnej.

Foto. TVP Info

o autorze

Redakcja/Łukasz