Starszy brygadier Krzysztof Hejduk został odwołany ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Jak poinformowało nasz serwis ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Hejduk  złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. Rezygnacja została przyjęta. Z dniem 30 maja zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej został odwołany przez szefa MSWiA.

St. bryg. Krzysztof Hejduk  służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1992 r., po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 7 w Łodzi, na stanowisku dowódcy zastępu. W 2000 r. ukończył Uniwersytet Łódzki. Następnie pełnił służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Łodzi, a od 1998 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Od sierpnia 2006 r. objął stanowisko zastępcy łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP. W latach 2007–2008 pełnił służbę w Komendzie Głównej PSP.

Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej był od 19 lutego 2016 r. W Komendzie nadzorował m.in. Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Finansów, Biuro Prawne i  Biuro Informatyki i Łączności.

o autorze

Redakcja/Łukasz