KSRG jednak zostaje. MSWiA wycofało się ze zmian

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zrezygnowało ze zmiany nazwy Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach ustawy o ochronie ludności – dowiedział się serwis Remiza.pl.

W ramach prac nad Ustawą o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej resort planował po 31 latach funkcjonowania Systemu zmianę jego nazwy na Krajowy System Ratowniczy. Jednak po przeprowadzonych uzgodnieniach okazało się, że zdecydowano o pozostawieniu obecnej nazwy.

Według projektu ustawy Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków wspiera właściwe organy i podmioty podczas likwidacji lub minimalizacji skutków zagrożeń, do których zostały zobowiązane na mocy odrębnych przepisów, w szczególności: zdrowotnych;  powodziowych; wywołanych w górach;  w zakładach górniczych; na wewnętrznych wodach morskich; radiacyjnych; wywołanych czynnikiem biologicznym;  epidemicznych i podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

System będzie wspierał również Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie transportu poszkodowanych do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Ustawa nałoży na Premiera obowiązek wydania rozporządzenie określające szczegółową organizację KSRG. I tutaj jest jedna nowość, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy doczeka się znaku i sposobu jego używania.

Nie wiadomo, kiedy Rada Ministrów zajmie się projektem i prześle go do Sejmu, początkowo miał zostać przyjęty w trzecim kwartale. Autorzy ustawy przewidują, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku. Oznacza to jedno, szybkie prace posłów nad projektem, ponieważ w tym roku odbędą się jeszcze trzy posiedzenia Sejmu.

Foto. Jacek Krawczyk

Exit mobile version